STAVBY ŠPERL
  • rekonstrukce budov
  • novostavby
  • půdní vestavby
  • sádrokartonové konstrukce
obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace

ŽIVNOSTENSKÝ LIST, CERTIFIKÁTY A OSVĚDČENÍ

živnostenský list

osvědčení o autorizaci

osvědčení DCD IDEAL

osvědčení o přezkoušení montéra

osvědčení o přezkoušení montéra

certifikát ze školení firmy LAFARGE

certifikát ze školení firmy LAFARGE

REKONSTRUKCE BUDOV

 Rekonstrukce budov
 Zateplení budov

REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB

 Rekonstrukce historických staveb

NOVOSTAVBY

 Stavby rodinných domů
 Stavby občanského vybavení

PŮDNÍ VESTAVBY
SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE

 Půdní vestavby
 Sádrokartonové konstrukce
point Konstrukce s požární odolností